‘De mix van heldere uitleg, spelvormen, bewegen, activiteiten en materialen laat zien hoe handig en leuk rekenen is. Hierdoor haalt jouw kind het beste uit zichzelf en presteert hij of zij beter!

Heeft jouw kind moeite met rekenen, waardoor de motivatie voor de rekenles ontbreekt?
Ervaart je kind onzekerheid bij het maken van rekensommen en zit je kind hierdoor niet lekker in zijn of haar vel? Vindt jouw kind rekenen saai of niet leuk, waardoor hij of zij zich liever achter het rekenboek verschuilt? Onnodig! Ik denk graag mee in een passende oplossing.

Als ouder vind je vaak dat jouw kind het beste verdient en heb je al van alles geprobeerd om te helpen. Negen van de tien keer eindigt de hulp in verwarring en strijd, omdat de juf of meester de lesstof net wat anders heeft uitgelegd. Of is je kind allang afgehaakt, omdat voor de derde keer hetzelfde oefenblaadje van internet wordt geprint. Tijd voor échte hulp!

Goed Gerekend! biedt jouw kind ook individuele begeleiding op maat! Tijdens de individuele begeleiding gaan we samen aan de slag met leuke, leerzame activiteiten en spelvormen. Rekenen is tenslotte niet alleen handig, maar ook super leuk!

Wat levert de Individuele RekenBoost van Goed Gerekend! jouw kind op?

  • Individuele RekenBoost op maat
  • Één duidelijke oplossingsstrategie
  • Zelfvertrouwen en inzicht in het rekenen
  • Aantrekkelijke oefeningen en materialen om ook thuis verder te oefenen
  • Plezier in het rekenen!

De werkwijze van Goed Gerekend!
Voorafgaand aan de RekenBoost vindt er altijd een intakegesprek plaats. Tijdens het gesprek maken we kennis met elkaar, bespreken we de hulpvraag en de verwachtingen. Op basis van deze informatie stel ik een plan van aanpak op. Deze wordt na inzage door ouder en kind ondertekend, alvorens de eerste RekenBoost begint. Hierdoor wordt de betrokkenheid van je kind vergroot en weet hij of zij precies met welke uitdagingen we de komende periode aan de slag gaan.    
Afhankelijk van het aantal lessen plannen we halverwege en aan het eind van de lessenserie, een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald. Tijdens dit gesprek bespreken we de bevindingen en de resultaten van jouw kind. Indien nodig wordt de mogelijkheid tot een vervolgtraject besproken. 

‘Wende zit in groep 5, het is een echt taalkind en rekenen is niet haar favoriete onderdeel en grootste talent :)
We kwamen in contact met Marloes en Wende heeft de afgelopen drie maanden rekenbijles gehad. 
Ze beheerst nu een betere basis, met name de tafels en is ook in het dagelijkse leven meer aan het spelen met sommetjes bij het klokkijken, bij data, leeftijden, grammen etc. Ze past dit dus ook toe buiten de klas. Ook de juf bevestigt dat het beter gaat en dat de lessen zin hebben gehad voor haar prestaties op school. 
Marloes is een meester in het spelenderwijs lesgeven en het leuk maken van rekenen. Hiertoe beschikt ze over veel materiaal. Wende kreeg dit ook mee naar huis, elke week een ander spel. Door veel geduld, een lach, aansporingen en een lekker glas limonade ging Wende elke week ontzettend graag naar de les’. Aukje Hoving

Kosten?
Intake/telefonische intake (max. 30 minuten) Gratis
Individuele RekenBoost € 45,00 per uur, bestaande uit 45 minuten werktijd en 15 minuten bespreektijd.

Goed Gerekend! neemt geen diagnostische toetsen af en gaat uit van de rapporten en de toets gegevens die vanuit school worden verstrekt.

Share This

Volg ons op Facebook
Follow Us