Goed Gerekend! gaat verder dan het rekenonderwijs op de basisschool. Onze visie is om het rekenvermogen te vergroten door naast de theorie vooral in te zetten op de praktijk. Het aanbieden van rekenvraagstukken via spel, activiteiten en materialen zorgt voor beter inzicht in de functionaliteit en de kracht van het rekenen. Niet alleen ontzettend handig, maar ook superleuk!

Dat inhoudelijk het rekenwiskundeonderwijs om meer dan alleen sommen maken gaat, wordt mooi verbeeld in de metafoor van de ijsberg. Zoals bij een echte ijsberg het zichtbare deel slechts een klein deel is van de werkelijke inhoud, zo geldt voor het rekenen dat de sommen slechts het topje van de ijsberg zijn. Het drijfvermogen en letterlijk het zwaartepunt ligt onder water. En juist dat drijfvermogen (de basis rekenvaardigheden) vraagt om investeren. Zo leren we kinderen zwemmen! 

Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. De referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijke momenten in hun schoolloopbaan.
Taal en rekenen vormen een belangrijke basis voor schoolsucces op de middelbare school en verder. De Centrale Eindtoets meet welk referentieniveau een kind heeft (1F/1S/2F). Een referentieniveau geeft aan wat een kind kan op het gebied van taal en rekenen. 

Share This

Volg ons op Facebook
Follow Us