Dat inhoudelijk het rekenwiskundeonderwijs om meer dan alleen sommen maken gaat, wordt mooi verbeeld in de metafoor van de ijsberg. Zoals bij een echte ijsberg het zichtbare deel slechts een klein deel is van de werkelijke inhoud, zo geldt voor het rekenen dat de sommen slechts het topje van de ijsberg zijn. Het drijfvermogen en letterlijk het zwaartepunt ligt onder water. En juist dat drijfvermogen (de basis rekenvaardigheden) vraagt om investeren. Zo leren we kinderen zwemmen! 

De formele 'wiskundetaal' (kale sommen – formeel handelen) is slechts het 'topje van de ijsberg' als het gaat om begripsontwikkeling. Het is daarom zeer belangrijk oog te hebben voor wat zich onder dat topje bevindt, de basis:

  • de concrete, informele situaties waarin kinderen leren handelen en leren betekenis te verlenen aan getallen, handelingen etc. (doen)
  • de modellen die gebruikt worden om veelvoorkomende situaties of problemen op een 'modelmatige wijze' te leren oplossen (Getallenlijn, Strookmodel, Cirkelmodel).
  • de abstractie die uiteindelijk uitmondt in 'kale sommen' oftewel formeel handelen.

 Wanneer de basis onvoldoende is gelegd, ontstaan er rekenuitdagingen en hiaten binnen de ijsberg met mogelijke leerachterstanden tot gevolg! 

 

Share This

Volg ons op Facebook
Follow Us